E-MAIL: vercajch.eu@gmail.com

TEL: +421 915 723 250

Orgán dozoru

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1


tel. č.: 033/5512 689
e-mail:  tt@soi.sk