E-MAIL: vercajch.eu@gmail.com

TEL: +421 915 723 250

Reklamačný poriadok

Predávaný tovar je novým a nepoužívaným tovarom. V závislosti od balenia výrobku - z dôvodu vkladania návodov na obsluhu, fakturačných údajov - prípadne iného stanoveného, odporučeného, objednaného, či darčekového tovaru, alebo príslušenstva môže byť pôvodné balenie dodávateľom otvárané a doplnené z uvedených dôvodov. Toto nie je závadou, ktorá môže byť reklamovaná. POZOR! Závadou je poškodenie balenia zásielky. Pokiaľ zásielka (balík) nesie znaky poškodenia (otvorenia) – zákazník môže takúto zásielku odmietnuť, alebo vykonať zápis o poškodení zásielky u dopravcu.

 

Záruka sa vzťahuje na obdobie dvoch rokov, no servisné opravy sú možné aj po tejto dobe.

 

Na tovar je možné uplatniť reklamáciu najmä ak:

 

Nemá vlastnosti, ktoré by mal mať

Tovar má výrobnú vadu

Tovar má skrytú vadu, ktorá sa prejaví až pri používaní, alebo je príčinou poškodenia.

Tovar je zaslaný omylom (zámena tovaru).

U tovaru sa vyskytla závada – ktorá bráni bezpečnému použitiu (zistenia kontrólnych inštitúcií a pod.)

 

Pri reklamácii uvádzajte pravdivé informácie a použite príslušný formulár. Popis závady by mal byť jasný, stručný – avšak dostatočne popisný.

 

Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť označená nápisom „REKLAMÁCIA“.

 

Tovar k reklamácii zasielajte očistený od hrubých nečistôt (oprášený, ometený, alebo vyfúkaný). Zasielajte tovar kompletný s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným Reklamačným protokolom.

 

Aj vadný tovar zabaľte tak, aby prepravou neprišlo k ďalšiemu poškodeniu.

 

Na tovar nie je možné uplatniť záruku ak:

 

  1. je tovar poškodený mechanicky – nad rámec znakov bežného použitia (pokrútené kryty, prasknuté časti, prestrihnutý či vytrhnutý prívodný kábel a podobne). Za prijateľné sa považujú drobné škrabance, odery náterov, prirodzené zašpinenie výrobku pracovnou činnosťou.

  2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

  3. používaním tovaru spôsobom, ktorý nezodpovedá jeho odporúčanému použitiu (napríklad práca v daždi)

  4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

  5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená neúmernou záťažou (vysoký prítlak, tupý nástroj, viditeľné prehriatie materiálu...)

  6. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

  7. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

  8. tovar ktorý nemá žiadne závady, no zákazník s ním nie je spokojný.

  9. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Záruka sa nevsťahuje na spotrebný materiál a nástroje (s výnimkou výrobných vád a odchýlok od špecifikácie produktu), ktoré sa spotrebujú v závislosti od intenzity používania v krátkom časovom horizonte (napríklad reťaze motorových píl, obrábacie kotúče, frézy, brúsne nástroje a pod).

 

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

 

V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, uplatňuje sa záruka taktiež u predávajúceho, ktorý zabezpečí jeho opravu, alebo výmenu.

 

Všetok tovar, ktorý je predávaný prostredníctvom e-shopu Vercajch.eu je tovar legálny, dovážaný oficiálnymi dodávateľmi, alebo vyrábaný registrovanými výrobcami – ktorí zodpovedajú za jeho kvalitu a súlad s príslušnými normami. V prípade e-shopu Vercajch.sk sú naviac všetky výrobky vyskúšané predošlým prevádzkovateľom e-shopu, ktorý ich používa pri svojej profesionálnej činnosti a dôverne pozná vlastnosti predávaných výrobkov. Pôvodný predajca bol demonštrátorom náradia a odborným publicistom (autorom publikácie s doložkou Ministerstva školstva). Vercajch.eu má u časti sortimentu zásluhu na vývoji, prípadne výrobe či dovoze výrobku. Zákazník môže vo väčšine prípadov požiadať o funkčné predvedenie výrobku (po dohodnutí termínu) a tým znížiť riziko nesprávneho výberu. Vzhľadom k uvedenému predpokladáme spokojnosť zákazníkov s výrobkami, alebo kladné riešenie prípadných problémov. Vážime si (aj potenciálnych) zákazníkov a ten kto zistí nesúlad s platnými zákonmi, pochybenie vo VOP, Reklamačnom poriadku, formulároch či iný problém ktorý by mohol byť považovaný za neseriózny či zavádzajúci – dostane v prípade upozornenia a presnej identifiikácii závady na mail vercajch.eu@gmail.com ponuku na malý darček – podľa vlastného výberu. V záujme prehľadnosti však nemožno pristúpiť k vysoko prepracovaným VOP veľkých spoločností, u ktorých sa predpokladá malá miera osobného prístupu a tovar je predávaný len ako tovar – bez osobnej skúsenosti s konkrétnymi výrobkami.