E-MAIL: vercajch.eu@gmail.com

TEL: +421 915 723 250

Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov

  • 34,00€

  • Bez DPH: 30,91€

Rezba motorovou pilou 2 vydanie

Autor: Andrej Irša Druh: Odborná / populárno-vzdelávacia

Vydanie: Druhé
Základná charakteristika: Informácie o dreve, strojoch a nástrojoch a ich výtvarnom použití.
Rozšírená charakteristika: Druhy dreva, rast, ťažba, sušenie, chyby a anomálie, manipulácia, spracovanie a použitie. Vzorník 100 druhov dreva. Slohy, história spracovania dreva, možnosti vzdelávania, výklad výtvarných pojmov. Možnosti úprav povrchov, výtvarná anatómia. Výber a použitie strojov a nástrojov, vývoj pohonov a rezných systémov. Pracovné postupy, organizácia podujatí, bezpečnosť práce, starostlivosť o diela. Prezentácia a dokumentácia, cenotvorba a iné užitočné informácie.
Vydavateľ: A-studio Andrej Irša ISBN: 978-80-570-1207-8
Väzba: mäkká, V2 Obálka: NP matný, 300g, parciálny lak Papier: NP, 150g
Tlač: Západoslovenské tlačiarne Grafická úprava: Eduard Timko
Jazyková a štylistická úprava: Iva Bukvová
Počet strán: 225
Počet fotografií: 420 Kresby, grafy, tabuľky: 68
Počet kapitol: 19
Počet spracovaných hesiel: 229
Odborní garanti: ABA International, Slovenská živnostenská komora, Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Distribúcia: pre neplatcov DPH autor, pre plátcov DPH zmluvní partner Marián s.r.o. profesné organizácie Slovenská živnostenská komora, ABA Inernational.
Zľavy: Množstevná, nad 10 kusov pri jednej objednávke.
Cieľová skupina záujemcov:
- záujemci o rezbárstvo
- školy
- záujemci o základy výtvarnej teórie
- profesionálni výtvarníci - remeselníci pracujúci s drevom
- majitelia záhrad a rodinných domov
- vlastníci motorových píl, chalupári
- organizátori (rezbárskych, sochárskych) sympózií a workshopov
- záujmové organizácie
- profesné združenia - záhradní architekti, dizajnéri
- teoretici výtvarníctva a remesiel

Počas šírenia epidémii na Slovensku literatúra doprava zdarma vložte zľavový kód : 3333

Štítky: NOVINKA